Skip Navigation Links

محصولات ساخته شده از نمک دريای مرده ترکيبی از سلامتی و زيبايی است.

اين املاح غـنـی از 27 مـاده معدنی مورد نياز بدن است، که علاوه برسلامتی به زيبايی پوست کـمـک می کند بطوری که قدمت اين درمان (بهداشت علمي) به کلئوپاترا می رسد .

طی گزارشی که در نوامبر 2005 منتشر شده هرساله هزاران توريست از سراسر دنيا به ويژه کسانی که از امراض پوستی (پسورياسيس، آکنه، اگزما ) و پوست خشک رنج می برند و يا بيماران روماتيسمي و تنفسی برای درمان به آب شفا بخش درياي مرده روی می آورند، علت آن وفور مواد معدنی و حياتی مورد نياز بدن می باشد. توجه به خواص درمانی آن به دوران های بسيار دور برمی گردد ولی امروز کشفيات جديد تاييدی دوباره برخواص اين منطقه بی نظير در دنياست، که موجب افزايش حضورمردم در اين منطقه شده است و از طرفی موجب ترغيب شرکتها برای توليد محصولات آرايشی، سلامتی از املاح دريای مرده است. این مواد معدنی موجب حفظ رطوبت مناسب پوست بدن می‌شود البته در بين محصولات، scrub ترکيبی ازنمک دريايی مرده و روغن های آروماتيک است که به همراه گل دريای مـرده از توليد بـيـشـتـری برخوردار است، که ناراحتی های مذکور پوستی را درمان می کند بويژه خارش های موضعی، خشکی و پسورياسيس را بهبود چشمگيری می دهد .

آمريکايی هایی که از سفر بحرالميت برگشته اند بيشترين سفارش را برای محصولات ساخته شده از نمک دريای مرده می دهند زيرا اثر آن را حس کرده اند و با ابراز رضايت موجب ترغيب ديگران برای سفارش شده‌اند بطوری که يک آمريکايی می‌گفت وقتی دست خود را در درون گل دريای مرده کردم موجب کاهش و بهبود پسورياسيس و پاک شدن خلل و فرج درون پوست می شود و پوست را پاکيزه می کند و برای من ثابت شده که درمان طبيعی پسورياسيس با محصولات نمک دريای مرده قابل تسريع می باشد.

 

منبع : www.cleopatrachoice.Com