Skip Navigation Links

محصولات مراقبت از پوست حاوی نمک دريای مرده

براي بيماران اگزما و پسورياسيس

    کسانی که 6 هفته متوالی از محصولات فوق استفاده کنند بهبودی خود را احساس می کنند و تاثير آن رامورد تاييد قرار می دهند .

در گزارش ژانويه 2006 آمده درمان اگزما و پسورياسيس بطور خاص و داشتن پوست سالم از اولويت های امروز مردم بويژه قشر جوان شده است. امروز توجه به درمان طبيعی مورد توجه حتی متخصصين پوست قرار دارد و استفاده از محصولات حاوی نمک دريای مرده (نمک بـسـتـر دريـا ) بـه عـنـوان جدی ترين روش برای درمان اگزمای مورد نظر مردم می باشد. علت آن به ميزان مواد معدنی موجود در دريای مرده برمی گردد.املاح درياي مرده 32% درمقابل 3% املاح موجود در آب درياهای معمولی است. علاوه بر آن مقدار املاح پتاسيم، ميزيم، کلسيم، برومين خيلی بيشتر از املاح آب درياهای معمولی است که اثر آن بـرای سـلامـت و شـفـافـيـت پـوســت ثـابـت شــده اسـت.

مـحـصـولاتـی نـظـيـر صـابـون حـاوی نمک دريای مرده برای مرطوب کردن پوست و همين طور scrub ها برای شادابی پوست بسيار موثر می باشد.

يک مطالعه بر روي 50 بيمار مبتلا به ناراحتی پسورياسيس نشان می دهد که 47 نفر پس از 6 هفته ( هفته ای 3 مرتبه مصرف ) بهبودی نسبی بدست آوردند که تا قبل از آن با هيچ روش ديگر به اين نتيجه نرسيده بودند ( 2 پوند نمک دريای مرده دريک وان آب گرم ).

محصولاتی شامل نمک دريای مرده برای مراقبت از پوست، در کاهش چروک و علائم پيری پوست موثر است.

مطـابق تحقيقاتی که توسط دانشمندان صورت گرفته، پتاسيم و سديم برای انتقال غشای سلولی پوست مورد نياز است. ترکيبات دريای مرده سبب حفظ رطوبت مناسب سلول های پوست و حفظ سطح مواد معدنی آن می شود که بهترين راه برای جلوگيری از ترک پوست که سبب  چروک و پيری پوست است می باشد. محصولات دريای مرده راه طبيعی برای حفظ شفافيت ونرمی پوست بدن می باشد و تاثيرات منفی داروهای شيمیایی را روی پوست ندارد و جز بهترين ترکيبات طبيعی برای درمان پوست است.

منبع : www.cleopatrachoice.Com

گروه تحقيقاتی سالمارين